Vítejte na webu Hasičů z Raspenavy.

Webová presentace, kterou právě prohlížíte, je presentací HASIČŮ MĚSTA RASPENAVY, pojem je v jednotlivých záložkách vysvětlen. Problematika soudobé požární ochrany se může zdát poměrně složitá a tak věříme, že se díky informacím na našem webu v této problematice zorientujete a že Vás i malinko obohatí.

Monitoring vodního toku Smědé a přítoků 22. a 23. 5. 2019 

Hasiči města Raspenavy se v tyto dny věnovali monitoringu situace na vodních tocích na území města Raspenavy. Cílem činnosti byla hlídková činnost a kontrola stavu vodních toků, vzestupu hladin, rozlivu atd. Zjištění byla předávána dále po toku do Frýdlantu a Višňové. Dále hlídka přijímala informace o dění výše na toku v Hejnicích. Předseda povodňové komise (starosta města) konstatoval dosažení 1. SPA v 8:10, dále hladina hlavního toku na KÚ města Raspenavy dosáhla dle vodočtu provozovaného městem jen velice krátkodobě hodnot pro 2. SPA, 2. SPA nebyl vyhlášen. Hlídková činnost byla fyzicky ukončena k 23. hodině. Dále probíhal monitoring stavu sledováním nejen městem provozovaných vodočtů přes webové stránky, sledována čidla v Raspenavě a výše na toku v Hejnicích v čase od půlnoci do 8. hodiny ranní. Vzhledem k vývoji vzestupu hladiny a následnému odtoku nebylo třeba provádět žádné záchranné práce, voda neopustila koryto řeky a nenapáchala žádné významné škody. V průběhu těchto dní nebyla hasičům ohlášena žádná další událost související s "velkou vodou".

____________________

Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2020

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2020.

Kompletní informace zde: https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx
Současně byl spuštěn i "portál" pro elektronické přijímání žádostí: https://isprofin.mfcr.cz/rispf

 

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzev tj. 29. dubna 2019 a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na výše uvedené internetové stránce. Sběr žádostí bude ukončen dne 14. června 2019 v 23:59 hodin.

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (pdf), je nutno dále notifikovat a zaslat prostřednictvím informačního systému datových schránek do 14. června 2019 na HZS Libereckého kraje.

____________________

7. ročník turnaje ve florbale

Máme odehráno. Letošní ročník (7.) našeho florbalového turnaje, který se opět konal v naší městské sportovní hale,  je u konce. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. A ještě více děkujeme všem, kteří se na zabezpečení celého turnaje podíleli. Letošní ročník byl ve znamení omluv na poslední chvíli, kdy ještě týden před turnajem bylo šest přihlášených družstev, den před turnajem pět a dnešek jsme strávili za účasti čtyř týmů.

Po bojích o nasazení, zápasech semifinálových i o konečná umístění evidujeme v roce 2019 následující pořadí:

1. sportovci Lesů ČR,

2. Málkovci, s. r. o.,

3. SDH Raspenava a přátelé,

4. mládež pod vedením M. Tobišky.

____________________

"Chráníme národní přírodní rezervaci"

V sobotu dne 3.11.2018 zasahovali hasiči již počtvrté za poslední tři týdny v národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny při požáru lesního porostu. V této turisticky i horolezecky velmi oblíbené lokalitě zasahovali hasiči letos na podzim prvně 15.10.2018 a požár, který tu likvidovali a následně dohašovali celkem tři dny, se svým rozsahem i počtem povolaných jednotek požární ochrany zařadil mezi největší lesní požáry na území územního odboru Liberec i v Libereckém kraji. K dnešnímu požáru byly povolány tři Cisternové automobilové stříkačky a fotografie příslušníků HZS LK ze stanice Raspenava a členů dobrovolné jednotky města Raspenavy byla samozřejmě pořízena až po jeho likvidaci. K provedení likvidace požáru potřebovali hasiči cca 1,5 hodiny a na jeho likvidaci se podíleli i turisté, kteří požár na telefonní centrum tísňového volání (TCTV 112) HZS Libereckého kraje ohlásili. 

Novinky:

Rok 2019

31.12.2019 00:00
2019 LEDEN: 01/2019 03.01.2019 / 14:20 Dopravní nehoda, se...

Raspenavský pochod Jizerkami

04.05.2019 06:30
Jiskra Raspenava, z. s., Klub českých turistů, město Raspenava a...

Tradiční pálení vatry

30.04.2019 17:00
Sbory dobrovolných hasičů Raspenava a Lužec ve spolupráci s...

Maškarní karneval

13.04.2019 14:00
Město Raspenaa, sportovní taneční klub Jiskra Raspenava, z. s. a...

ROK 2018

01.01.2018 23:15
2018 LEDEN: 01/2018 01.01.2018 / 00:12 Požár, nízké budovy,...

BŘ JPO

28.12.2017 12:30
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České...

Archiv v letech

31.12.2016 08:00
LEDEN: 01/2017 / 11.01.2017 / 18:01  Technická...

Vzor ZOZ od 2016

01.01.2016 07:00
GŘ HZS ČR poskytlo vzor ZOZ platný od 1.1.2016. Pokud ještě...